Това е клип, който 2-ма наши ученици направиха за стола на училището.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

„Доставка на материали и пособия по изобразително изкуство за изпълнение на ИИД по проект „Да направим училището привлекателно за младите хора -  Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схемаBG051РО001-4.2.05-0001  на ОП РЧР“

 

Краен срок за внасяне на офертите: 16.00 часа на 17.02.2014г.

Работна таблица изобразително 2014

Покана изобразително

Може да прочетете във линковете долу за опасностите от който трябва да предпазите вашето дете.

 

alkohol1

narkoza1

На 14.03.2013г. в 97 СОУ „Братя Миладинови” се проведе открит урок по химия на тема „Цветът на храната ни”, с ръководител г-жа Наташа Дюлгерова и ученици от 11 клас в избираем модул. 97 СОУ сподели своя педагогически опит пред представители на образователни институции и специалисти от 11 държави членки на ЕС под егидата на  ЦКОКУО към МОМН .

14.03.2013 г. – 10:30 ч.

„Цветът на храните“ – открит урок по химия в 11 клас, с ръководител Наташа Дюлгерова.

Под егидата на МОМН и в присъствието на представители на комисията по образование към ЕС.

21.03.2013 г. , 18:00 ч.

Тържество на буквите – 1 а,б,в,г клас

Открити уроци

11.03.2013г., от 9.30ч. в 4б клас ще се проведе открит урок по Литература „Кукувица кука” /Т. Грозданова/

12.03.2013г., от 15.00ч. във 2в клас ще се проведе обобщаващ урок по Математика /Е. Нинова/

13.03.2013г., от 9.30ч. в 4в клас ще се проведе открит урок по Домашен бит и техника „Цветя на празника” /Г. Стоева/

15.03.2013г., от 9.30ч. в 4а клас ще се проведе открит урок по Математика /С. Маркова/

Учениците от ученическия съвет на 97 СОУ отбелязаха „Световния ден за борба с насилието“, като нарисуваха плакати и раздадоха на ученици и учители значки, изработени от самите тях.

За учебната 2012/2013 г., 97 СОУ стартира с нов модерен кабинет – терминално решение. Инсталиран е нов специализиран софтуер HP Classroom Manager, чрез който се управлява целия учебен процес. Системата може да бъде използвана по всички учебни дисциплини.

На 31.10.12г. ще се състои патронния празник на 97 СОУ „Братя Миладинови“ ! Празникът ще представлява бал с маски в двора на училището. Заповядайте !