Актуални новини

–––––

badge-mar-2016-v2-vert-transp

97 СУ вече е част от семейството на Уча.се
––––––
Повече от 30 години 97 Средно училище”Братя Миладинови” обучава своите възпитаници с помощта на съвременни технологии, като се основава на заложените в българското образование традиции и на утвърдените държавни стандарти.

Нашата цел е да подготвим хората на новия век,
като изградим от учениците личности с формиран
мироглед, със съзнание за обществените и културните
ценности в национален и световен аспект.

Нашите ученици ще живеят и работят в един глобализиран свят, в който трябва да защитават своята национална принадлежност и да се гордеят с нея. В него те ще влязат със самочувствието на знаещи и можещи хора, уверени в бъдещето.

 

Училището разполага с богата материално-техническа база – 5 компютърни кабинета със съвременна техника и достъп до интернет, добре оборудвани кабинети по отделните учебни дисциплини, видео зала, актова зала, физкултурен салон, басейн, богата библиотека, книжарница, стол и бюфет на преференциални цени.

Под ръководството взискателни и висококвалифицирани педагози учениците получават трайни знания и умения както в областта на общообразователните дисциплини, така и по чужди езици, мениджмънт и информационни технологии. Целият педагогически колектив на училището работи с любов и грижа за учениците, за да осигури на най-високо ниво тяхното интелектуално, нравствено и физическо развитие, което им позволява да продължат образованието си по желаната от тях специалност и да се реализират като добри специалисти в избраната област.

Нашето училище е изградило свой собствен облик, който отговаря на новите изисквания и потребности на учениците и времето, в което живеем. Ние възпитаваме и подготвяме млади хора, които ще живеят във века на новите технологии, хора, които мислят глобално, имат високо гражданско съзнание и усет към непреходните ценности на човечеството.